Zaliczki na PIT – część przedsiębiorców zapłaci później

Zaliczki na podatek PIT i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w październiku 2020 r. część przedsiębiorców będzie mogła zapłacić do 20 maja 2021 r.; natomiast za listopad – do 20 czerwca 2021 r., a zaliczki na PIT za grudzień – do 20 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą m.in. branży gastronomicznej, branży spotkań, fitness, czy sprzedających na targowiskach.

Kim jest osoba publiczna?

Witam, widzę, że spadła informacja na temat tego kto osobą publiczną jest a kto nie jest. Więc dodajmy jeszcze raz.  Przepisy prawa nie definiują takiej osoby expressis verbis , ale orzecznictwo w tej kwestii jest jednoznaczne osoby publiczne to : Grono to „obejmuje osoby, które wprost lub…